รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภูมิ พระรักษา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนช้านทรัพย์เจริญ

รายละเอียดกลุ่มคุณภาพหนองคัน

ที่อยู่

โทรศัพท์0843928988

ที่อยู่อีเมล์