รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน

รายละเอียดประธานกลุ่ม

ที่อยู่ภูหลวง

โทรศัพท์0996959657

ที่อยู่อีเมล์