รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทรงศิลป์ แสนโคตร

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม

รายละเอียดกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ที่อยู่

โทรศัพท์0854677544

ที่อยู่อีเมล์