รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเตย แสงสุวรรณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

รายละเอียดกลุ่มคุณภาพหนองคัน

ที่อยู่

โทรศัพท์0819743051

ที่อยู่อีเมล์