รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศรีสมุทร กัลป์ชัย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น

รายละเอียดกลุ่มคูณภาพหนองคัน

ที่อยู่

โทรศัพท์0801877688

ที่อยู่อีเมล์