รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภัทรวรรธน์ ธนาสันติดิสรณ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีฐาน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแปน

รายละเอียดกลุ่มคุณภาพการศึกษาศรีฐาน

ที่อยู่

โทรศัพท์0833299399

ที่อยู่อีเมล์