รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุวัฒน์ หอมสมบัติ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ

รายละเอียดกลุ่มคุณภาพหนองคัน

ที่อยู่

โทรศัพท์0872143113

ที่อยู่อีเมล์