(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 2,802 ครั้ง  (เริ่มนับ 9 กุมภาพันธ์ 2561)  


หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2554 - 2557 คลิกที่นี่
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2558 - 2559 คลิกที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เลขที่ 256 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42130 โทร. 0 4281 0905 - 6
Version 2018.1