E-Office : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒


กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
   หนังสือเข้า  |  หนังสือออก  |  ส่งหนังสือ  |   ผู้ใช้งานระบบ  |   ค้นหาหนังสือ  |  รายงาน  |  Theme  |  ออกจากระบบ
กำลังออนไลน์ คน
ระบบสารบรรณระบบสารบรรณ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ส่งขึ้นหน้าหลักเว็บเขต)

(เริ่มใช้งานตั้งแต่23เม.ย.55แล้ว)
เข้าใช้วันนี้ คน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ล็อกอิน เป็น  
 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล เปลี่ยนรหัสผ่าน
สถิติการเข้าใช้ สถิติการเข้าใช้
 
หนังสือเข้า
หนังสือออก
ส่งหนังสือ
ออกจากระบบ
เวลา :
แสดงรายละเอียดของเอกสารในถาดเอกสารเข้า

ที่
  ศธ 04137/1102 ลว. 18/03/56
วันที่ส่ง
  18 มี.ค. 2556
เรื่อง
 การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ระดับความสำคัญ
 ทั่วไป
ส่งจาก
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งถึง
 โรงเรียนในสังกัด....มากกว่า 30ระเบียนไม่แสดงข้อมูล (เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน)
การปฏิบัติ
 
หมายเหตุ
 
แนบไฟล์เอกสาร
 
ลำดับ เอกสาร ชื่อ สถานะ
1 18-03-2013-14-22-3620130318142208-1843484478 Download
 

แสดงรายการหนังสือเข้าทั้งหมด. ย้อนกลับ
กลับไปหน้าแสดงรายการหนังสือเข้า.
ลงรับหนังสือเข้า. ลงทะเบียนรับหนังสือเรียบร้อย
(กลุ่มที่ลงทะเบียนรับหนังสือฉบับนี้แล้วได้แก่)
บ้านห้วยหมาก / บ้านดงน้อย / บ้านหัวฝาย / บ้านห้วยไผ่ใต้ / บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย / บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 / บ้านห้วยไคร้ / บ้านนาล้อม / ชุมชนวังสะพุง / บ้านซำม่วง / บ้านลาด
/ บ้านนาซำแซง / บ้านซำบุ่น / บ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน / บ้านหนองหมากแก้ว / บ้านหัวขัว / บ้านนาแก / บ้านโพนทอง / บ้านกกซ้อ / บ้านหนองบัว / บ้านร่องป่าไผ่
/ / / บ้านอุ่ม / / บ้านไร่ศรีอุบล / / / บ้านโคกแฝก / /
/ / / / บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง / บ้านซำพร้าว / บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ / บ้านบุ่งตาข่าย / / /
/ / / / / / บ้านพวยเด้ง / / บ้านโนนสว่าง / บ้านวังกกเดื่อ /
/ ชุมชนหนองหิน / / / / / / / / /
/ / บ้านนายาง / / บ้านปวนพุ / / บ้านนาดอกไม้มิตรภาพี่ 120 / บ้านบุ่งค้อ / / /
/ / / / บ้านนาวัว / บ้านวังเลา หัวฝาย / ไทยรัฐวิทยา 49 / / / วังน้ำพุ /
/ / / / บ้านโคกมน / / บ้านกุดลันน้อยคีรี / / / /
/ / / บ้านวังสะพุง / / / บ้านอีเลิศ / / บ้านหนองใหญ่ / / บ้านผาฆ้อง
/ / / / บ้านซำกกค้อ / บ้านโนนกกข่า / / บ้านห้วยคะมะ / / /
/ บ้านห้วยส้มใต้ / / / บ้านบึงสวรรค์ / บ้านวังลาน / ผาสามยอด (ภูกระดึง) / / / /
/ / / ชุมชนผานกเค้า / / / บ้านหนองแต้หนองโก / / / ภูกระดึง /
/ / / เลยตาดโนนพัฒนา / / / บ้านนาโก / บ้านห้วยกาบเปลือย / / /
/ / บ้านหนองอีเก้ง / / / / / บ้านหนองเขียด / / /
/ / / / บ้านนาอ่างคำ / / / บ้านนาเหมือดแอ / / /
/ / บ้านนาตาด สมสะอาด / / / / .
   หนังสือเข้า  |  หนังสือออก  |  ส่งหนังสือ  |   ผู้ใช้งานระบบ  |   ค้นหาหนังสือ  |  รายงาน  |  Theme  |  ออกจากระบบ
    สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   
หากพบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้ง :