นับถอยหลังการสอบ O-NET / NT

สอบ O-NET ป.6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 / ม.3 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

สอบ NT (ทักษะการอ่าน) ป.1 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561

สอบ NT ป.3 วันที่ 7 มีนาคม 2561

free website counter 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042810905 - 6
ดูแลระบบโดย : @ITLOEI2 : 17:09:17