[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
สพป.ลย.๒

 

เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
e-Learning

ลิงค์หน่วยงานที่สำคัญ

 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 กคศ.
 จังหวัดเลย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 สพป.ลย ๑
 สพป.ลย ๓
 กระทรวง ไอซีที

ลิงค์หน่วยงาน สพฐ.


โรงเรียนสังกัด สพป.ลย ๒


หน่วยงานในกระทรวง

 สำนักงานปลัดกระทรวง
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.รัฐมนตรี
 สพฐ
 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดย : krittayakon
เข้าชม : 999
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕                      เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ สพป.เลย เขต ๒ ดำเนินการ ดังนี้
๑.   เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา
ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีมติเห็นชอบย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้
          ๑.  นายศรีใส เอ่นลุน ผอ.ร.ร.บ้านไร่ศรีอุบล อ.หนองหิน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง                      
ผอ.ร.ร.บ้านซำพร้าว อ.ผาขาว
          ๒. นายธิติพัชร์ มาลา ผอ.ร.ร.บ้านบง อ.ภูเรือ สพป.เลย เขต ๓ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
              ผอ.ร.ร.บ้านไร่ศรีอุบล อ.หนองหิน
          ๓. นางศิริภรณ์ ไชยปราบ ผอ.ร.ร.บ้านช่องฝาง อ.ภูกระดึง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง                                 
ผอ.ร.ร.บ้านน้อย อ.ภูกระดึง
          ๔. นายธีระศักดิ์ โสนะชัย ผอ.ร.ร.บ้านหินสอ อ.ภูเรือ สพป.เลย เขต ๓ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
               ผอ.ร.ร.บ้านซำบ่าง อ.ภูกระดึง
          ๕. นายสมชาย เรืองแสง ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
              ผอ.ร.ร.บ้านภูป่าไผ่ อ.ผาขาว
          ๖. นายเด็ดดวง บัวบาน รอง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยส้ม อ.ภูกระดึง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง                             
              รอง ผอ.รร.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง
          ๗. นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนป่าซาง อ.ผาขาว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
              ผอ.ร.ร.บ้านกุดลันน้อยคีรี อ.วังสะพุง
          ๘. นายทองบุ่น จันทร์หอม ผอ.ร.ร.บ้านอีเลิศ อ.ภูกระดึง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง                                     
ผอ.ร.ร.บ้านโนนป่าซาง อ.ผาขาว
          ๙.นายเด่นพงษ์ พลฉวี ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่ อ.ภูกระดึง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง                                     
 ผอ.ร.ร.บ้านอีเลิศ อ.ภูกระดึง
         ๑๐. นายส่งพงษ์ บงแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านถ่อนคำหวด อ.บ้านดุง สพป.อุดรธานี เขต ๓                                     
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านซำไฮ อ.ภูกระดึง
          ๑๑. นายกิตติภณ ธารเจริญ ผอ.ร.ร.บ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้าย สพป.เลย เขต ๓                                        
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านน้ำจันทร์ อ.วังสะพุง
           -เห็นชอบให้ย้ายสับเปลี่ยน จำนวน ๑ คู่ คือ
 นายวิจิตร สุพรม ผอ.ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ ๔ อ.วังสะพุง ย้ายสับเปลี่ยนกับ
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์  ผอ.ร.ร.บ้านโนน อ.วังสะพุง 
 ๒.  เรื่อง อนุมัติผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มของครูผู้ช่วย
ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. น.ส.พิพิทยา มีมะจำ           ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒. น.ส.เริงจุฬา กลางเสนา        ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓. เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    

ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

          ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ จำนวน ๑ ราย คือ
          ๑.  น.ส.ชมาภรณ์  จันดา  ตำแหน่งครู ร.ร.บ้านศรีอุบลพัฒนา อ.วังสะพุง   ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 

2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 2 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา:สายสามัญศึกษา 22/เม.ย./2557
      แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง 9/เม.ย./2557
      มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.เลย2 2/57 4/เม.ย./2557
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014" 4/เม.ย./2557
      การประกวดโครงการรักชาติให้ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ 2/เม.ย./2557