หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ประกวดแข่งขันกิจกรรม"การอ่านฟังเสียง" และ "มารยาทไทย"
โดย : krittayakon
อ่าน : 400
อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

ด้วยธนาคารธนชาต ได้จัดโครงการประกวดแข่งขัน "ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"  ซึ่งเป็นการประกวดแข่งขันกิจกรรม "การอ่านฟังเสียง" และ "มารยาทไทย" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำหรับเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  แบ่งการประกวดแข่งขันออกเป็น 2 รอบ  คือ รอบแรกเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจากระดับภูมิภาค  และรอบสองเป็นการนำผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาคมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในกรุงเทพฯ  กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป    โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าประกวดแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง   ที่ www.thanachartcsr.com