สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดูทั้งหมด

ประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.เลย ๒
ประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.เลย ๒

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต (ภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต(ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต(ภาษาลาว)
นโยบายโปร่งใส สพป.เลย๒
วีดิทัศน์ ประกาศเจตจำนงเขต สุจริต 
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

จดหมายข่าว วารสาร

อ่านต่อ

เอกสารดาวน์โหลด/ประกาศ

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.เลย 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 มิ.ย. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [29 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 6

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [29 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 9

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564 [29 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 5

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป.ลย.2 [25 พ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 10

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง1 [08 มิ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 14

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 2 [08 มิ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 3

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 3 [08 มิ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 2

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา [15 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 93

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา [15 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 62

ดูทั้งหมด

ข่าว สพฐ.

^