สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

จดหมายข่าว วารสาร

อ่านต่อ

เอกสารดาวน์โหลด/ประกาศ

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา [15 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 44

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา [15 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 25

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png ปกรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559 [07 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 16

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานปี2559 [07 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 38

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [29 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 31

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 [29 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 9

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 [29 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 6

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 [29 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 6

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png แผนจัดซื้้อจัดจ้างรายโครงการ [29 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 8

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pdf.png คู่มือบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. [25 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 67

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

^