เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf
pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.เลย 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 3.04 MB}

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf
pdf

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 4.71 MB}

เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
pdf

เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 9, ขนาดของ ไฟล์ 10.16 MB}

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564.pdf
pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 5, ขนาดของ ไฟล์ 8.24 MB}

การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่.pdf
pdf

การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป.ลย.2

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 10, ขนาดของ ไฟล์ 4.88 MB}

การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี.pdf
pdf

การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง1

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 14, ขนาดของ ไฟล์ 4.88 MB}

การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี.pdf
pdf

การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 2

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 2.85 MB}

การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี.pdf
pdf

การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 3

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 4.37 MB}

ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา.pdf
pdf

ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 93, ขนาดของ ไฟล์ 170.85 KB}

ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา.pdf
pdf

ขั้นตอนการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 62, ขนาดของ ไฟล์ 185.16 KB}
^