เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคั.pdf
pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 25, ขนาดของ ไฟล์ 334.44 KB}

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook).pdf
pdf

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 9.58 MB}

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก.pdf
pdf

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 19, ขนาดของ ไฟล์ 16.55 MB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่7

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 19, ขนาดของ ไฟล์ 80.04 KB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่6

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 557.25 KB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่5

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 7, ขนาดของ ไฟล์ 104.33 KB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่4

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 8, ขนาดของ ไฟล์ 89.08 KB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่3

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 7, ขนาดของ ไฟล์ 460.55 KB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่2

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 7, ขนาดของ ไฟล์ 42.06 KB}

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริห.pdf
pdf

เอกสารแนบการประชุมสัญจร ผอ.สพป.เลย เขต 2 พบผู้บริหารและครู ฉบับที่ 1

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 11, ขนาดของ ไฟล์ 1.57 MB}
^