เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดาวน์โหลด

ปกรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559.pdf
pdf

ปกรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 32, ขนาดของ ไฟล์ 103.77 KB}

รายงานผลการดำเนินงานปี2559.pdf
pdf

รายงานผลการดำเนินงานปี2559

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 91, ขนาดของ ไฟล์ 1.71 MB}

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559.pdf
pdf

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 61, ขนาดของ ไฟล์ 188.13 KB}

วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559.pdf
pdf

วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 17, ขนาดของ ไฟล์ 45.41 KB}

แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558.pdf
pdf

แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 20, ขนาดของ ไฟล์ 286.78 KB}

แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559.pdf
pdf

แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 11, ขนาดของ ไฟล์ 286.78 KB}

แผนจัดซื้้อจัดจ้างรายโครงการ.pdf
pdf

แผนจัดซื้้อจัดจ้างรายโครงการ

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 80.97 KB}

คู่มือบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรท.pdf
pdf

คู่มือบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 85, ขนาดของ ไฟล์ 1.73 MB}

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน.pdf
pdf

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 1.63 MB}

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf
pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 14, ขนาดของ ไฟล์ 2.34 MB}
^