เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ.pdf
pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 11, ขนาดของ ไฟล์ 1.92 MB}

ไฟล์นำเสนอเรื่อง อาหารเป็นพิษและพยาธใบไม้ตับ.pdf
pdf

ไฟล์นำเสนอเรื่อง อาหารเป็นพิษและพยาธใบไม้ตับ

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 5.69 MB}

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน (นางวนิดา .pdf
pdf

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 117, ขนาดของ ไฟล์ 232.14 KB}

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้า.pdf
pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 147, ขนาดของ ไฟล์ 1.42 MB}

ค่านิยม12ประการ.pdf
pdf

งานวิจัย

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 87, ขนาดของ ไฟล์ 3.01 MB}

การบริหารงานบุคคล.pdf
pdf

งานวิจัย

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 71, ขนาดของ ไฟล์ 3.38 MB}
^