เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดาวน์โหลด

กิจกรรม Active learning & ปศพ.New '61 สพป.เลย.pptx
pptx

กิจกรรม Active learning & ปศพ.New '61 สพป.เลย เขต ๒

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 45.39 MB}

การวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำว.doc
doc

การวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 2.75 MB}

ใบงาน 3-3 โครงร่างโครงงานคุณธรรม.pdf
pdf

ใบงาน 3-3 โครงร่างโครงงานคุณธรรม

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 175.15 KB}

ใบงาน 3-2 สรุปมโนทัศน์เพื่อเริ่มต้นทำโครงการ.pdf
pdf

ใบงาน 3-2สรุปมโนทัศน์เพื่อเริ่มต้นทำโครงการ

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 168.87 KB}

ใบงาน 3-1 แบบฝึกขั้นต้นการทำโครงงานคุณธรรม.pdf
pdf

ใบงาน 3-1 แบบฝึกขั้นต้นการทำโครงงานคุณธรรม

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 127.04 KB}

ใบงาน 2-2 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน.pdf
pdf

ใบงาน 2-2 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 56.1 KB}

ใบงาน 2-1 คุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร.pdf
pdf

ใบงาน 2-1 คุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 53.45 KB}

ใบงาน1-1 การค้นหาต้นทุนคุณธรรม.pdf
pdf

ใบงาน1-1 การค้นหาต้นทุนคุณธรรม

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 56.2 KB}

มาตรฐานและตัวชี้วัด.pdf
pdf

มาตรฐานและตัวชี้วัด

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 2.97 MB}

ภาพยนตร์สั้น.pdf
pdf

ภาพยนตร์สั้น

{อัปโหลดล่าสุด {DATE}, ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 3.3 MB}
^