เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับ - ส่งเอกสาร

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
020 เอกสารวาระประชุมครั้งที่ 2/2560.pdf เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 2.55 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
019 เอกสารวาระประชุม2.pdf เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 1.65 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
018 เอกสารวาระการประชุม.pdf เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 996.31 KB ufaifan@hotmail.com {DATE}
017 รายงานการประชุมครั้งที่1/2560.pdf สำเนารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 1.67 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
15 เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 4.pdf เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 4 4.01 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
13 เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 2.pdf เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 2 2.32 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
12 เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 1.pdf เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 1 2.16 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
11 เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 3.pdf เอกสารประชุม ครั้งที่ 1/2560 ชุด 3 3.48 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
008 เอกสารวาระประชุม3.pdf วาระประชุมของ ผอ.เขต ครั้งที่6 วันที่ 16 พ.ย.59 ชุด 3 1.73 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
007 เอกสารประชุม ชุด 2.pdf วาระประชุมของ ผอ.เขต ครั้งที่6 วันที่ 16 พ.ย.59 ชุด 2 2.23 MB ufaifan@hotmail.com {DATE}
^