เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันกีฬานักเรียน "เลย 2 เกมส์" ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เลย 2 เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังสะพุง และสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์โดยให้เยาวชนวัยเรียนได้มีโอกาสได้เล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง รู้จักแบ่งเวลา และกำหนดปฏิทินการออกกำลังกายอย่างจริงจัง ปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติของเยาวชนวัยเรียน ไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นคนที่อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ มีอุดมการณ์ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจาก ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นรอบตัดสินการแข่งขันกีฬา ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง โดยมอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังสะพุง นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมนักกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลวังสะพุง 1
^