เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเอราวัณ และอำเภอผาขาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
^