เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดถ้ำวิสุทธิธรรม ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาการเปรียญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานในการทอดถวายผ้าป่า โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ตลอดจนประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยได้ถวายผ้าป่า เป็นจำนวน 234,455.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
^