เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เช้าวันที่ 15 มีนาคม 2560 สพป.เลย เขต 2 ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยสำนึก ในความเป็นคนไทย มีความรักชาติ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ สพป.เลย เขต 2 จำนวน 19 คน และมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ตั้งชื่ออาคารไม้หลังใหม่ได้เหมาะสมที่สุดด้วย
^