เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต 2 เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาดูงาน สพป.ชลบุรี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นำโดย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
^