เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ "ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืน" ประจำปี 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กหญิงนิศามณี คำมุงคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตามโครงการ "การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืน" ประจำปี 2560
^