เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารของสำนักงานเขตฯผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานราชการได้ ตามหมายเลขที่กำหนด
1
^