เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน นำโดย นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต ๓ ได้เข้าประเมินโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา อำเภอภูหลวง สังกัด สพป.เลย เขต ๒ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายกานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินครั้งนี้
^