เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต ๒ ร่วมงานร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี ประจำปีฤดูหนาว วันกตัญญู วันชาติไทย ๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเล๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี
ประจำปีฤดูหนาว วันกตัญญู วันชาติไทย ๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งทางอำเภอวังสะพุง ร่วมกับคณะสงฆ์
จังหวัดเลย สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ และสภาพุทธบริษัทจังหวัดเลย(ภาคประชาสังคมจิตอาสา) ได้จัดงานขึ้น
ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และบุคลากรสำนักงานเขตฯ
ยังได้พร้อมใจกันจัดทำโรงทาน สำหรับผู้มีศรัทธาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีในครั้งนี้ด้วย
^