เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมทางไกล (Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ประชุมทางไกล(Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว สพป.เลย เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1. การใช้อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตและโรงเรียน 2. การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดภาคเหนือ 3. การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านด่าวเทียม 4. การสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5. การขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลางของ สพฐ. 6. การเตรียมความพร้อมในการประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งจะประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เกี่ยวกับการมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการ
1
^