เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานด้านพัสดุเพื่อพิจาณาร่วมกันในการช่วยเหลือโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒
1
^