เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมทางไกล(Conference) รายการพิเศษ รมว.ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต ๒ รอง ผอ.สพป.เลย
เขต ๒ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายกานนท์ แสนเภา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล
(Conference) รายการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โอกาสเดียวกันนี้ได้อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ และประชุมมอบนโยบาย
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
^