เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม(ทุนการศึกษา)

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซึ่งมาเป็นประธานมอบทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ราย รายละ 1,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้ทำการสำรวจเด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทำให้มีผลกระทบต่อสวัสดิการของเด็กในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2
^