เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมสัมมนาประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๒ เปิดการประชุมสัมมนาประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๙ ราย โดยได้ฝากสิ่งเตือนใจในการเป็นผู้นำว่า ๑. อย่าเป็นข้ออ้างบนความขาดแคลน ถ้ามีข้ออ้างจะทำให้เกิดความท้อถอย 2. บทบาทของผู้บริหารจะต้องยึด ตน คน และงาน และที่สำคัญคือการปฏิบัติและสนองนโยบายส่วนบนของสำนักงานเขตฯ นโยบายของ สพฐ. โดยเฉพาะนโยบายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้และอวยพรให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนก้าวหน้าในหน้าที่ยิ่งๆ ขึ้นไป
^