เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ"๑ บาท ปาดน้ำตา ต้านภัยหนาว แด่น้องเลย ๒" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 625 ผืน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 กลุ่ม เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่นักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาว สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 100,000.- บาท ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อให้ไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้กับนักเรียนในสังกัดที่ยากจนและขาดแคลน ตามโครงการ “1 บาท ปาดน้ำตา ต้านภัยหนาว แด่น้องเลย 2” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้มอบกระเป๋าเป้ จำนวน 250 ใบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคูโบต้าด้วย
^