เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เลย เขต 2

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เลย เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งจะทำการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
^