เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีถวายราชสักการะ “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติและเป็นวันรัฐพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
1
^