เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เข้าคารวะนายอำเภอวังสะพุง

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้าคารวะ นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอวังสะพุง เนื่องในโอกาสที่ทั้ง ๒ ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในอำเภอวังสะพุง เพื่อรับทราบถึงทิศทางการบริหารงานในส่วนของอำเภอวังสะพุง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเลยไปพร้อมกัน
1
^