เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้นำบุคลากร จำนวน 15 คน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการดำเนินการ จัดการประชุมระบบทางไกลออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปดำเนินการขับเคลื่อนงานตามบริบทของแต่ละสำนักงานเขตฯ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
1
^