เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมสร้างเสริฒวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการ ภารกิจงาน สำนักงานเขตฯโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดศึกษาดูงานของผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 วันที่ 6 กันยายน นี้ สพป.หนองคาย เขต 1 จะเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตคุณธรรม วันที่ 17 กันยายน 2561 นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเลย กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณของสำนักงานเขตฯ เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 27 กันยายน เป็น 28 กันยายน เนื่องจาก สพฐ. จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ทั่วประเทศ จากนั้นยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงานตามหน้าที่
^