เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที 13 กันยายน 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561ซึ่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้นจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านลาด กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น มีโรงเรียนในกลุ่มจำนวน 8 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ รอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนอีกด้วย
1
^