เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผอ.สพป.เลย เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุมอาคารรวมใจ และบริเวณลานหลังอาคารสำนักงานเขตฯ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เยี่ยมให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ดูแลการฝึกซ้อม ศึกษานิเทศก์ ครูที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินให้คะแนน และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้มีการแข่งขันหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การประกวดโครงงานอาชีพ งานแกะสลัก ประดิษฐ์พานพุ่ม การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ การจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง ในการเยี่ยมชมความสามารถของนักเรียนทุกสาระกิจกรรมได้สร้างความประทับใจ สร้างกำลังใจในการสร้างผลงานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
^