เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผอ.สพป.เลย เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารรวมใจ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ที่เข้าแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ซึ่งเป็นทีมหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงให้กำลังใจแก่ ครูผู้ฝึกซ้อม ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตัดสิน ให้ข้อแนะนำ ให้คำเสนอแนะแก่นักเรียน เพื่อให้การเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมาย
^