เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตฯปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่สุจริต เพื่อแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งภารกิจในห้วงของการเปิดเรียนใหม่เดือนพฤศจิกายนนี้ ทางสำนักงานเขตฯจะต้องออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจแก่โรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานเขตและศึกษานิเทศก์ มอบของขวัญแก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนตุลาคม ภายใต้โครงการรวมใจให้คุณของกลุ่มนิเทศฯ จากนั้นยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติหน้าที่
1
^