เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมพบกันทุกวันพระ ทำบุญตักบาตรที่วัดโนนสว่าง

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ เพื่อเป็นการสั่งสมบุญ สร้างทานบารมี เพื่อความสุขแก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
^