เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เป็นไปตามนโยบายของการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
^