เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. น. นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่สุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ จากนั้น แจ้งภารกิจและข้อราชการในสัปดาห์นี้ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ไปราชการตลอดสัปดาห์ ขออนุโมทนาบุญกับบุคลากรที่ร่วมทำบุญงานบรรพชาอุปสมบทบุตรชายและงานบุญมหากฐินสามัคคี ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารรวมใจ และยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน
^