เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต ๒ ต้อนรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ส่งบุคลากรมาช่วยราชการ

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และบุคลากรสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นำโดย นางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งได้นำบุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานและส่งตัวบุคลากร นางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีที่ได้บุคลากรมาร่วมขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
1
^