สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดูทั้งหมด

ประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.เลย ๒
ประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.เลย ๒

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต (ภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต(ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต(ภาษาลาว)
นโยบายโปร่งใส สพป.เลย๒
วีดิทัศน์ ประกาศเจตจำนงเขต สุจริต 
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

จดหมายข่าว วารสาร

อ่านต่อ

เอกสารดาวน์โหลด/ประกาศ

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/docx.png หน่วยการงานอาชีพและเทคโนฯ [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 2

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/doc.png แผนพอเพียงสังคมศึกษาม๒(จริง) [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 2

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/docx.png แผนพอเพียงสังคมศึกษาตย๓ [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/doc.png แผนพอเพียงศิลป [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/doc.png แผนพอเพียงวิทยาศาสตร์ [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/doc.png แผนพอเพียงภาษาอังกฤษ [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/docx.png แผนพอเพียงภาษาไทย [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/doc.png แผนพอเพียงประวัติศาสตร์ม.๒ [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/pptx.png แนวทางการดำเนินงาน [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.loei2.go.th/loei2/skin/ext/doc.png ตัวอย่างการบูรณาการฯแผนพอเพียง [28 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 1

ดูทั้งหมด

ข่าว สพฐ.

^