เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”
โครงการอบรม การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”

14 ธ.ค. 2560 0 3

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

14 ธ.ค. 2560 0 0

ด้วย สถานบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

14 ธ.ค. 2560 0 0

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ ศ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

14 ธ.ค. 2560 0 0

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน เปิดดำเนินการด้านศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเค

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต 2
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต 2

06 ธ.ค. 2560 0 108

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป เลย เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

04 ธ.ค. 2560 0 143

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ
ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ

27 พ.ย. 2560 0 7

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการราย ๓ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้

ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017

21 พ.ย. 2560 0 5

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน หรือ สพธอ จะจัดงาน Thailand e Commerce Week 2017 ณ Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

21 พ.ย. 2560 0 129

ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20 พ.ย. 2560 0 200

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวhttp: www loei2 go th loei2 datas file %25E0%

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

13 พ.ย. 2560 0 17

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ค่าย STEM Education และการบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกศูนย์

^