เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

03 พ.ค. 2561 0 15

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

03 พ.ค. 2561 0 26

สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เห็นชอบดำเนินการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู นักเรียน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู นักเรียน

03 พ.ค. 2561 0 22

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู นักเรียน

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

26 เม.ย. 2561 0 11

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓

23 เม.ย. 2561 0 12

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ รุ่นที่ ๕๘
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ รุ่นที่ ๕๘

23 เม.ย. 2561 0 9

มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย – นานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

03 เม.ย. 2561 0 293

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

20 มี.ค. 2561 0 191

แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
โครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

20 มี.ค. 2561 0 72

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15 มี.ค. 2561 0 53

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

15 มี.ค. 2561 0 45

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๑ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี

^