เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
แจ้งเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

15 ม.ค. 2562 0 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

15 ม.ค. 2562 0 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

15 ม.ค. 2562 0 2

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

15 ม.ค. 2562 0 1

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จังหวัดเลย ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒

การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาการศึกษา
การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาการศึกษา

11 ม.ค. 2562 0 7

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมติเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ ศ ๒๕๖๑ จากสภาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด (จังหวัดเลย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด (จังหวัดเลย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

11 ม.ค. 2562 0 6

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จะดำเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘ ๐๐ น เป็นต้นไป

การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

11 ม.ค. 2562 0 3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการห้องเรียนกีฬา”
รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการห้องเรียนกีฬา”

11 ม.ค. 2562 0 2

โรงเรียนราชินูทิศ ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

07 ม.ค. 2562 0 10

วย สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

เชิญชมงาน “เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย”
เชิญชมงาน “เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย”

24 ธ.ค. 2561 0 22

เชิญชมงาน “เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย” ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กุดป่อง

ขยายเวลายื่นใบสมัคร ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ขยายเวลายื่นใบสมัคร ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

18 ธ.ค. 2561 0 33

คณะกรรมการ ช พ ค และ ช พ ส ในการประชุมครั้งที่ ๑๔ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ขยายเวลายื่นใบสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

18 ธ.ค. 2561 0 13

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ได้เปลี่ยนแปลงการใช้โทรศัพท์จากระบบเดิมเป็นระบบไฟเบอร์ออพติค

ประกาศ สพป.เลย เขต ๒ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ สพป.เลย เขต ๒ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว

15 ธ.ค. 2561 0 420

ประกาศ สพป เลย เขต ๒ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้่ยงเด็กพิการ

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.เลย 2
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.เลย 2

13 ธ.ค. 2561 0 71

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปเรียนรวม สพป เลย 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

11 ธ.ค. 2561 0 218

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรง

^