เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

24 มี.ค. 2560 0 28

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โครงการ บมจ ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู

เชิญเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education

22 ก.พ. 2560 0 38

กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้ สพฐ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Education

^