เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15 มี.ค. 2561 0 11

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

15 มี.ค. 2561 0 7

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๑ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี

การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13 ก.พ. 2561 0 40

การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
ประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

13 ก.พ. 2561 0 32

กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กนักเรียน ผ่านการประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

กิจกรรมการวาดภาพประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษาในงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
กิจกรรมการวาดภาพประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษาในงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

13 ก.พ. 2561 0 33

จังหวัดเลย ได้จัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กุดป่อง

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๗ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๗ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

05 ก.พ. 2561 0 62

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑
“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

05 ก.พ. 2561 0 31

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ EH 98 99

การเข้าชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเข้าชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

05 ก.พ. 2561 0 33

จังหวัดเลย ได้จัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กุดป่อง

^