เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

17 พ.ค. 2562 0 2

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

17 พ.ค. 2562 0 2

สภาสังคมส่งเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6

17 พ.ค. 2562 0 1

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

17 พ.ค. 2562 0 1

ด้วย อำเภอวังสะพุง กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๒

30 เม.ย. 2562 0 13

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ได้พัฒนาระบบ EOL System ตั้งแต่ปี พ ศ ๒๕๔๘ ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน ๓ เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑

22 เม.ย. 2562 0 11

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ ๑เป็นวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 	นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564)
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564)

22 เม.ย. 2562 0 16

มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School
การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

18 เม.ย. 2562 0 11

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนางานบริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษ..

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

17 เม.ย. 2562 0 12

ด้วย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยเปืดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ ค 2562

การประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
การประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

03 เม.ย. 2562 0 7

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกำหนดให้มีการประกวดหนังสั้นและอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานฯ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานฯ

03 เม.ย. 2562 0 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI)

25 มี.ค. 2562 0 33

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี ๒๕๖๒

25 มี.ค. 2562 0 10

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบ EOL Online System
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบ EOL Online System

25 มี.ค. 2562 0 15

บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เสนอกิจกรรมและโครงการคอร์สเรียนและเรียนติวภาษาอังกฤษออนไลน์,สัมมนาการใช้เครื่องมือภาษาอังกฤษออนไลน์,กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

25 มี.ค. 2562 0 7

การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปี พ ศ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ร่วมงานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันแบบวัยจิ้น... ฟินแบบไทบ้าน”
ร่วมงานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันแบบวัยจิ้น... ฟินแบบไทบ้าน”

25 มี.ค. 2562 0 13

งานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันแบบวัยจิ้น ฟินแบบไทบ้าน” ขึ้นในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะกุดป่องและถนนคนเดินเทศบาลเมืองเลย อ เมืองเลย จ เลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

21 มี.ค. 2562 0 15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร เปิดภาคเรียนปลายสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

19 มี.ค. 2562 0 13

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

^