เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เชิญชมงาน “เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย”

ด้วย จังหวัดเลย ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงาน “เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย” ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดเลย (ไม้ดอก – ไม้ประดับ) ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้ปกครอง เข้าร่วมชมงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดการจัดงานฯ สามารถติดตามได้ทาง Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์ และ Facebook : Loei Fam Fest

Relate

^