เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

ด้วย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โดยดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1555475701.pdf

Relate

^