เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา”

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ศอญ.จอส.) ๙๐๔ ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชน ในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

Relate

^